Strikkemica leggvarmere

31.01.2023
Gratis oppskrift!
Deilige leggvarmere som tilpasses dine legger. 

De strikkes rundt nedenfra og opp. 

Instagram: #strikkemicaleggvarmere @strikkemica